ezday
좋은글 전체보기 즐겨찾기
내주위를 둘러보세요.
11 구복서 2005.04.01 16:11:37
조회 600 댓글 3 신고


꽃 배달왔어요.~^0^

.....~......... #####.........*:*{@}{@}: *

.......~.~...########a......*{@}*:{@}:{@}*

....~.~.~..##########a.......*{@}*{@}* {@}:*

........~.~.###########......;*{@}*{@}*;*

............~.##########.........\\| |/ /

...............`######.........\\|/ /

...................####.......................\\|/

.........###############...###((▷◁))

.......####################..###..))((

.....###...########## #####......)(

....###......##########..###

..###......###########

..###....#############...###

.......###############.#######...###

## ####################..######

##### #############` ########;`

###### #########;;`` ~ #####

# ########## ~ ##

......######

........##♡━┯━┯━┯━┯━☆━┯━┯━┯━┯━┓

┠─┼─┼─♧─┼─┼─┼─┼─┼─┼─♧

┠─행복은─┼─┼─┼─┼─┼♡┼─┼─┨

┠─┼생각보다 가까이 있어요.,┼─┼─┼♤┨

☆─ 넘 멀리서 찾지 말고..☆─┼─♧─┼─┨

┠─┼내주위를 둘러보세요. .┼─┼─┼─┼─┨

┠─♡─┼행복한 날 되시길....┼─┼─┼♡┨

┠☆┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┗━┷━┷♧┷━┷━┷━┷━┷━♤━┷━♡┣━━┫☆ ♡┏━☆

┃▒▒┃┣… ┃………………………━┓━┓ 

┗━━┛━┓ ┗━━㉨┣☆☆☆☆★━┫━┫

……☆…┏┛ ━┻━…●……………┻━┻━

━ ● ●

오┃

━┛늘┃

.....━┛도┃

...........━┛행┃

.................━┛복┃

.......................━┛한┃

.............................━┛하┃

...................................━┛루┃

.........................................━┛되┃

...............................................━┛기┃

.....................................................━┛를┃

...........................................................━┛★┃

.................................................................━┛내┃

━┛일┃

.....━┛도┃

...........━┛행┃

.................━┛복┃

.......................━┛한┃

.............................━┛하┃

...................................━┛루┃

.........................................━┛되┃

...............................................━┛기┃

.....................................................━┛를┃

...........................................................━┛★┃

.................................................................━┛담┃

━┛날┃

.....━┛도┃

...........━┛행┃

.................━┛복┃

.......................━┛한┃

.............................━┛하┃

...................................━┛루┃

.........................................━┛되┃

...............................................━┛기┃

.....................................................━┛를┃

...........................................................━┛★┃

.................................................................━하얀 해돌이 印

1
페이스북 로그인
꾸미기
 
행운의 다이아몬드~ 클릭하시면 포인트 5점을 드려요~
Copyright ⓒ EZHLD Inc. All Rights Reserved.